Táto otázka zaznela pri párovej terapii minulý týždeň.

Podľa mňa je milovanie možné kedykoľvek a tak ako je v poriadku milovať sa niekoľko krát za deň, tak je v poriadku milovať sa iba raz za mesiac.

Problém je skôr inde. Jedna strana veľmi chce a druhá strana odmieta.

 

Strana, ktorá veľmi chce, má veľkú túžbu až  závislosť na sexe. Je vedená chtíčom, tak ako niekto so závislosťou na sladkom a táto túžba hoci možno aj nevypovedaná, úplne valcuje, tlačí druhú stranu. Druhá strana ešte viac odmieta a vzniká obrovské trápenie.

Osoba, ktorá je vedená chtíčom, má zväčša jediný cieľ: „Konečne uvoľniť napätie po celom dni, či týždni, aby prišiel pocit uvoľnenia, pokoja a harmónie“. No energeticky všetok nespracovaný emočný chaos, ktorý sa v ňom uložil počas dňa (problémy v práci, konflikt v obchode atď.) doslova vyleje „do“ alebo „na“ druhú osobu. A potom ešte očakáva, že aj tá druhá osoba bude šťastná.  

Druhá osoba sa má potrebu brániť, chrániť či doslova uteká pred tlakom tejto silnej túžby. Netuší,  že jedná prirodzene, proti násiliu. Túžba má totiž veľký emočný náboj. Ak ju projektujeme na druhú osobu, vytvára obrovské pnutie. Ako keď žena chce veľmi mať dieťa a tlačí na muža.

?️Milovanie by ale malo byť plné lásky, iskrivé, hravé a spontánne.  Na oboch stranách by malo energiu „vytvárať“ a nie energiu „vybíjať“.?️

AKO VON Z TOHTO ŠIALENÉHO KRUHU?

1. Človek posadnutý túžbou na sex, si uvedomí svoju závislosť a porieši si ju, napríklad terapeutický. Veľmi rýchlo pracuje EFT metóda. Vynuluje sa emočný náboj a vytratí sa tlak mysle. Vtedy druhá strana nie je prevalcovaná tlakom, ale zrazu má priestor a prirodzene prichádza aj chuť na dotyky, či milovanie.  

2. Obaja sa môžu začať učiť „spoznávať“ ich ženskú časť v sebe. Je to časť, ktorá vníma pocity, ktorá sa vedie intuíciou a prirodzenými potrebami tela v danej prítomnosti. Je úplne spontánna. 

Svoj tlak z bežného dňa si každý vybije inde, pri športe, či rúbaní dreva. Ten k milovaniu nepatrí.

Spôsobov ako objavovať svoju ženskú čast je mnoho:

?učiť sa spoločne umeniu vedomého dotyku na rôznych kurzoch, kde si môžu zažiť na vlastnom tele zákonitosti vedomého dotyku

?chodiť na masáže s vedomým dotykom, kde možu zažiť, čo je to dotyk v prítomnosti

?cvičiť denne cvičenia, ktoré nie sú založené na tlaku, ale na spontánnom plynutí napr. Tandava.

?učiť sa vedomému milovaniu (kniha) – pomalé milovanie, milovanie s mäkkou penetráciou.

 

Jednoducho učiť sa zručnostiam vedomedj komunikácie, vedomého dotýkania, milovania, ktoré nás nenaučili rodičia, či škola a ani nám ich neukázalo porno.

Zručnosti vedomého milovania sa trénujú tak isto, ako hra na klavíri, či bicyklovanie.  Áno,  treba si na to vyčleniť čas. Áno, treba skúšať pravidelne. Áno, netreba sa dať odradiť jedným neúspechom.

Nevzdať sa ale znamená, že môžem dosiahnuť veľkú odmenu

 

KAM AŽ MÔŽEME POSUNÚŤ MILOVANIE?

?Milovanie je akt lásky, kde dvaja splynú v jedno.? 

Oproti zvieratam, ktoré citia emócie, máme naviac cítenie sexuálnej energie. Centrum sexuálnej energie je v oblasti pánvy a je to v skutočnosti naša energia akéhokoľvek TVORENIA v živote. Ak vyhasne, umierame.

Ak by partneri chceli zažiť akt splynutia v jedno, potrebujú vypnúť vnútornú kontrolu a prejsť z nastavenia vlády mysle a jej kontroly do úplného flow – to znamená, že telá sú vedené spontánnosťou, plynutím, čo je čisto ženská energia v každom v nás.

Ľudské telo prirodzene nie je vedené chtíčom uvoľnenia, vyprázdnenia a ani cieľom orgazmu. To robí iba myseľ. Ľudské telo je prirodzene vedené radosťou v tvorení.

Uvoľnenie by malo byť v oboch telách už pred milostným aktom. Napomáhajú tomu rôzne techniky. Netlačia vás myšlienky na deti, upratovanie, prácu a skutočne milovanie môže začať.

?Milostný akt môže trvať minúty, či hodiny. Začína už pri mazlení, vaše telá sa dotýkaju s veľkou jemnosťou a iskrivosťou.

Robíte spontánne, hravé pohyby či dotyky, ktoré ste nikdy predtým nerobili. Úplne prirodzene sa vaše telá vlnia okolo seba a dochádza k súzneniu tiel.

Toto súznenie naberie stav splynutia v jedno telo, čo neznamená, že musí dôjsť k pohlavnému splynutiu.

V tomto momente ste v plnej prítomnosti, tu a teraz, bez kontroly mysle, bez očakávaní, v hravosti, čo otvára srdce a láska tečie priehrštím oboma telami.

Dochádza k veľkému naplneniu,  liečeniu a tvoreniu zároveň. Dejú sa zázraky.?

Obaja sú šťasný.

K novému súzneniu môže prísť kedykoľvek znovu. Keď sa obaja rozhodnu a dovolia si na chvíľu opustiť vládu mysle nad sebou a ponoriť sa do spontánnosti.

 

Odporúčané odkazy:

Kurz: Zákonitosti vedomého dotyku

Kurz: Jednodňový retreat pre páry – stretnutie dvoch sŕdc

Kurz: Vedomá párová masáž s prítomným dotykom

Ako inak komunikovať v partnerstve

Máte doma dusno, alebo talianskú domácnosť? Ako z toho von?