O mne

Kto som

Som žena, ktorá Vás cez cítenie dotyku rada nasmeruje spať k sebe, domov, k svojej múdrosti, kde sú ukryté všetky odpovede na vaše otázky.

Pracujem s ľuďmi na ich osobnom rozvoji alebo s pármi na vyrovnávaní ich pokrútených vzťahov a uzdravovaniu sexuality bodywork-om skrze práce s telom…

Som couch, terapeut, asistovala som na veľkých seminároch Denisy Palečkovej a Richarda Vojíka, mám za sebou niekoľko výcvikov spojených s rôznymi druhmi masáží a terapií od významných osobností tohto sveta. Mjim učiteľom je Daniel Odier.

Moje najväčšie učenie a múdrosť pochádza „z domu“ – z žitia každodenných situácii. Veľmi rada skúšam dennodenne meniť a pretvárať všetko, čo práve vnímam ako nesúlad v mojom správaní, a beriem to ako nekonečnú hru so stále novými výzvami. V tomto neustálom procese sa učím žiť cností lásky ako je odpustenie,  humor, úcta, pokora, dôvera, úprimnosť, porozumenie, prijatie, súcit… vždy na novej, hlbšej úrovni. Mám rada Tandavu, vizualizcie a tanec. Pomáhajú mi upevňovať moju vnútornú stabilitu.

Pre svoje klientky a klientov poskytujem útulný bezpečný priestor pre otvorené rozhovory a zdieľanie. Počas sedenia sa môžu uvoľniť a otvárajú sa novej životnej  perspetíve.

Som žena MILOVANÁ.  Som žena milujúca seba, som žena milujúca svojho muža, som žena milujúca svoje dieťa, som žena milujúca život. Som živá žena.
Som ŽENA.

Môj príbeh:

Od narodenia som bola iná. Všetky skúsenosti, ktoré som zažila, som vnímala veľmi intenzívne v tele. Nechápala som, prečo si ľudia ubližujú, no začala som to robiť tiež. Verila som v bezpodmienečnú lásku a neustále som ju hľadala.

Emócie som prežívala s takou intenzitou, že som občas zo seba nedostala ani slovo, len sa valilo intenzívne prežívanie. Cítila som sa veľmi zraniteľná, a nepochopená. Postupne som počas života nežiaduce prežívanie začala skrývať.

Neskôr som prejavovala iba negatívne stránky mojej osobnosti. Pretože som potláčala svoje emócie, všetko vo mne vrelo ako v tlakovom hrnci a často riadne vybuchovalo. Vtedy som ešte nevedela ako s emóciami pracovať aby mnou nevládli. Nikto ma to neučil. Držala som na sebe okovy spoločenských noriem – toto sa nehodí, toto musíš takto, si len najivka… Z vášnivej mladej ženy sa začala stávať rozčúlená fúria, znechutená, unavená životom,… zdravie išlo dolu vodou.

Syn začal mať problémy s trávením, ja som zostala veľmi chorá, pribrala som 25kg, v najbližšej rodine sa vyskytla 2-krát rakovina a ja som povedala dosť!!!

Začala som ihneď so zmenou stravovania pre seba aj pre celú rodinu, čím sa rozbehol môj prerod. Asi po roku ma muž, ktorý nám projektoval domček, pozval na seminár, čo mi obrovsky zmenilo celý život.

Tam som zhodila svoje spoločenské okovy, a znovu som objavila svoje vnútorné ja. Začala som sa usmievať na svet a hlbšie spoznávať samú seba, svoje potreby a prednosti. Ako som pomaly prichádzala na to, kto vlastne som, čo tu robím, a čo v živote naozaj chcem, menil sa mi celý svet pred očami.

Po 18-tich rokoch som sa rozišla s manželom v hlbokom liečení našich bolestných zranení, no s veľkou úctou k obom. Teraz sa vieme pozrieť do očí a v pokoji sa porozprávať. Schudla som. Zlepšil sa mi vzťah so synom i s mojou maminou. Moja sila rástla a únava sa zmenšovala.

V spriaznenom priateľstve som našla hlbokú bezpodmienečnú lásku dvoch duší, ktorá ma naučila žiť bez vlastnenia a závislostí na vzťahu a počas 3 rokov mi pomohla opustiť spústu strachov, vnútorných vzorcov a presvedčení.

Tie 3 transformačné roky som hlboko liečila svoje zranenia a opúšťala nefunkčné mentálne vzorce. Cez chyby v každodenných situáciách som sa vedome učila meniť vnútorné prežívanie.

Čaro masáží som spoznala najskôr len ako doplnenie chýbajúcej starostlivosti, no postupne som pochopila, že sú pre mňa prechodom k môjmu skutočnému poslaniu. V súčasnosti pracujem ako terapeutka, sprievodkyňa ľudí na ceste k ich šťastnému životu.

Poslaniu nie je možné hovoriť nie, okamžite stratíte svoj zdroj energie. Neviete kto ste.

Citlivosť a práca s porozumením emócii a pocitov je môj dar, no v dnešnej dobe je nutná aj komunikácia. Silná vnútorná potreba práce s pármi a nutnosť učenia sa komunikovať mi priniesli do života môjho terajšieho partnera. 

A tak znova tá istá cesta zrenia, ale už nie sama, ale v partnerstve bola predo mnou. Počas niekoľkých toxických rokov sme si prešli veľkými výzvami. Zažili sme si vo vzťahu všetky časti nevedomia … úplne cunami. 

V každej situácii bolo nutné sa popasovať s niečím iným a nakoniec aj s tým, že chceme žiť vedome, čo to ale znamená sme netušili. Skutočne šťastie v partnerstve sme v predošlých vzťahoch nezažívali, a tak telo na začiatku nášho preklopenia odmietalo prijať po tých dlhých rokoch, že môžeme byť šťastní. 

Teraz sa dotýkame svojho nového živého vzťahu. Svojej novej životnej cesty, každý deň začíname nejakým krokom do neznáma … cesta veľkej podpory a blízkosti, veľkej úprimnosti a jasnosti, cesta nádherných vedomých dotykov a stretnutí. 

Robíme chyby a prešľapy, ako iní, no sme im radi. Na ich základe neustále rastieme. Meníme svoje postoje a opúšťame ďalšie iluzórne myšlienky, presvedčenia, očakávania, či túžby. Stále viac do hĺbky objavujeme zákon príťažlivosti a neustále sa rozvíjame.

Ciel byť dokonalá a stále lepšia som postupne zamenila za cieľ byť autentická a spontánna. A som v tom omnoho radostnejšia.

„Som rada, že sa učím žiť v prítomnosti, čo mi dáva úplne iný rozmer pohľadu na tento svet.”

Čo o mne napísali…

„Tvoj dotyk je čisté prijatie. Ešte som nezažila, žeby sa ma niekto dotýkal a ja som tak hlboko cítila: mám ťa rada, len tak.“

„Dopriať si čas k Tvojej masážke je dar samému sebe. Ten rast, ktorý potom nasleduje je kvantov skok. Jemná, zároveň hlboká s vhľadom múdrej ženy. Ďakujem Janka za Teba i Tvoju cestu.“

„…ďakujem ti za úžasnú masáž:) máš schopnosť prebúdzať v ľuďoch ich vnútornú silu, rozvíjať ich otvorenosť a lásku na viacerých úrovniach. 🙂 L“

Mám záujem o sedenie

Pozrite si viac…