Ženské kruhy úcty a prijatia

Téma: Nadýchni sa seba

...nech je tento rok naplnený hojnosťou plynúcich emócií ukotvených jasnou mysľou.

Milé ŽENY,
Často v poslednej dobe pozorujem ako sa snažíme pracovať s prijatím nejakej náročnej situácie, ktorá vznikne v dennodonnom prežívaní v kruhu najbližších.
Zväčša v skutočnosti namiesto prijatia, ešte viac potlačíme svoje emócie a ideme do rezignácie, či potlačeného odporu.

 

Prijatie pre mňa znamená uvedomenie si svojej zranenej časti a dovolenie si ju naplno uvedomiť v tele. Tým môže z tela zranenie odísť. Až následne dokážem prijať stav taký aký je a nájsť úplne nový pohľad a možno aj nové kreatívne riešenie.

 
Ženský kruh „?CESTA LÁSKY?

Ponúkam vám cestu ku skutočne  ŽIVÝM vzťahom plným zdieľania LÁSKY.

⚜Je to cesta od ÚPRIMNOSTI, cez AUTENTICITU  až k žitiu v plnej SILE.
⚜Cesta od uvedomenia si útrpnej BOLESTI a HNEVU v sebe,  až po ODPUSTENIE a VYKÚPENIE sa LÁSKOU.
⚜Cesta od NEPOCHOPENIA sa s partnerom,  alebo s rodičmi, až po POROZUMENIE a SÚCIT na oboch stranách.
⚜Cesta od BEZNÁDEJE a APATIE až k obrovskej DÔVERE vo VNÚTORNÉ VEDENIE každej z nás.
⚜Cesta od UČENIA svojej mysle z VONKAJŠÍCH TEÓRIÍ až po učenie sa z vlastnej VNÚTORNEJ MÚDROSTI a SKÚSENOSTI.

⚜Je to cesta z VONKU-DNU. Tam kde je JASNOSŤ a JEDNODUCHOSŤ sveta a žitia.

Možno rozložíte vaše VRATKÉ ZÁKLADY, no ak pôjdete v dôvere vášho procesu ďalej, vybudujete si nové ZÁKLADY plné života v LÁSKE.

Preto pozývam každú z vás,  ktorá už má DOSŤ láskavých pretvárok, DOSŤ utekania či bojovania so sebou a okolím, DOSŤ nedostatku lásky, DOSŤ vonkajších teórií  sveta z online kurzov…
Pozývam vás skutočne žiť SEBA vo svojej nahej ČISTOTE a KRÁSE.

Cesta LÁSKY je pre mňa cesta skrze BOLESŤ ku čistej radosti a ŠŤASTIU BYTIA, cesta, kde následky sú ZÁZRAKY LÁSKY.

S úprimnou láskou 
Jana Abatis

 

Kde?

Ženské kruhy – stretnutia žien sa konajú na dvoch miestach:

– štúdio Posvätnosť dotyku, Višňová 39, Malinovo, Slovensko
– Centrum Život Naživo, Mostní 100/12, Valašské Meziříčí

 Čo si priniesť?
Seba
Sukňu v ktorej sa cítiš byť krásnou
Šatku na oči
Vodu v uzatvárateľných fľašiach

Čo je k dispozícii?
Podsedáky, deky
Bylinkový čaj alebo voda zo studničky

Čo môžeš zažiť na mojich ženských kruhoch?

Ženské kruhy vytvárajú pocit domova, bezpečia a podpory pre zakvitnutie ženskej duše. Je to miesto, kde:

?️ každá z nás žien zdieľa samu seba a je vnímaná ako jedinečná bytosť.

?️ môžeme zdieľať bez pretvárok a strachu aj tie najtemnejšie časti každej z nás bez odsúdenia.

?️ navzájom sa vieme inšpirovať a podporovať.

?️ nastáva veľké liečenie a otváranie sa do čistej krásy.

?️ vyživenie prúdi tancom, dotykmi, v tvorbe… v priestore otvorených sŕdc.

?️ s dôverou v seba meníme postoje a učíme sa naplno žiť cnosti lásky ako je odpustenie sebe i ostatným, prijatie sa takej aká som, cestou pokory, porozumenia, úcty a prijatia.

?️ nie cez ľútosť, avšak cez súcit, vyplývajúci z dôvery v silu každej z nás, napomáhame vstať a vrátiť sa k vlastnej múdrosti.

?️kde sa znova učíme vyrovnane kráčať cestou lásky.

Aby sme utíšili dlhoveké boje s mužmi, matkami či otcami našimi, aby sme ukončili generačné staré vzorce správania, často potrebujeme podporu. A v týchto náročných a ťažkých krokoch, práve ženské kruhy ma môžu posilniť dodať mi odvahu, vrátiť ma k vnímaniu svojho tela a k načúvaním hĺbke múdrosti svojej duše.

Ak počuješ aj ty volanie svojej duše, príď. A môžeš iba byť…

Mám záujem o stretnutie