Bežná situácia v partnerstve, ktorá sa odohráva často „dobrým“ mužom (ženám):

Muž sa odhodlá byť úprimný a partnerke oznámi pravdu, že sa niečo rozhodol vykonať. Ona sa nahnevá a muž poslúchne jej hnev a zmení svoje rozhodnutie.
Napríklad: Chce ísť na niekoľko dní na chlapskú jazdu. …alebo si chce kúpiť niečo pre neho dôležité… alebo sa rozhodne ísť na vzdelávací seminár.

? Od partnera zaznela úprimnosť, čo je prvý krok vedomého vzťahu, no na strane druhej si nestál za svojim rozhodnutím, vzdal sa ho.
Keď sa nechal ovládnuť reakciou svojej partnerky, dal jej do rúk MOC nad svojim životom, čím výrazne stráca mužskú silu. On chcel len harmóniu, pokoj, a aby žena bola šťastná. No ustupovaním stráca slobodu, chradne, prestáva byť šťastný a doslova stráca silu v mužských ramenách.

? Jeho partnerka ho svojou ŽIARLIVOSŤOU či zo strachu, že ho stratí, CHCE VLASTNIŤ. Je to jedna z mnohých závislosti, ktoré nás v živote sťahujú.
Ona chce iba, aby ju muž podporoval, bol s ňou, pre ňu, no ovládaním sa stavia nad neho, kritizuje, kontroluje a diriguje, čím stráca ženskú jemnosť, krásu a múdrosť.

? Niekde v kútiku duše obaja tušia, že takto SA VYTRÁCA z ich vzťahu REŠPEKT a ÚCTA k sebe i druhému. Že si navzájom už nedôverujú. A v stiahnutí rôznymi strachmi láska prestáva tiecť priehrštím. Stáva sa vzácnou, hoci jej je všade dosť.

 

Čo vlastne chceme v partnerstve?

❤️ Každý muž chce mať pri sebe žiarivú, jemnú, spontánnu, prirodzene krásnu, múdru a milujúcu ženu.
❤️ A každá žena chce mať pri sebe mužného, rozhodného, starostlivého, šikovného a milujúceho muža.

 

Tak ako na to?

Jednoducho. Každá situácia v partnerstve, ktorá nekončí láskou ale pocitom ublíženia, je dielom oboch partnerov na plných 50%.

Tzn. v tomto prípade si muž potrebuje vyriešiť svoj problém s ustupovaním a odovzdávaním vlastnej moci do rúk svojej ženy. Na druhej strane žena si potrebuje vyriešiť svoj problém so žiarlivosťou alebo pocitom strachu z opustenia.

❤️

Vzťahy včerajška sú VZŤAHY ZÁVISLÉ, je v nich boj o moc. Sú to vzťahy, kde sa vysáva láska.

 Vzťahy dneška sú VZŤAHY VEDOMÉ, kde už dvaja nebojujú, no sila sa zdieľa a láska sa kumuluje a tečie priehrštím.

❤️

  

? K vedomému vzťahu treba, aby každý z partnerov začal rásť. RÁSŤ SVOJOU vlastnou CESTOU. Nie cestou, ktorú mu vyberie druhá strana.
Túto cestu zároveň neskrývam, komunikujem ju úprimne a láskavo, zo svojho srdca. Ak je vo vzťahu zdravá láska, nevzniká hnev za to, že sa jeden z partnerov rozhodol urobiť niečo pre seba. A ak áno, to je časť závislosti a strachov, ktoré si potrebuje riešiť ten, kto sa hnevá.

 

? Skutočná BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA je taká, že milujem partnera/ku natoľko, že jemu/jej prajem zažívať lásku naplno. Aj keby to malo znamenať, že si nájde niekoho iného. Dôverujem v jeho či jej rozhodnutie, a tým vraciam do jeho či jej rúk ich vlastnú ZODPOVEDNOSŤ VO VZŤAHU.

? Tu je PARADOX SLOBODY. Čím menej mám slobody vo vzťahu, tým viac z neho chcem utiecť, alebo utekám, hľadám možnosti ako bez toho, aby to druhá strana vedela, som predsa len urobil/a to čo chcem. Čím viac slobody dávam a dostávam, tým ľahšie sa viem rozhodnúť zostať na jednom mieste a nehľadať lásku inde.

Ako začať? 

? Postupne. Ak chcem zmeniť niečo vo vzťahu, najskôr začnem u seba a iba jednoducho pozorujem svoje reakcie. Všímam si, čo sa ma dotýka, čo ma najviac trápi, sťahuje, a to riešim ako prvé. Ako? Cestou vlastného osobného rozvoja: kamarát znalý problematiky, kniha, online program, terapeut či hromadný workshop…

?  Z vlastnej skúsenosti viem, že riešením každého vlastného strachu, závislosti, či zranenia mi postupne púkajú neviditeľné obruče, ktorými som posťahovaná a ja môžem dýchať slobodnejšie a som každým dňom viac, a viac šťastnejšia. Je to iba na vás.

Prajem vám krásnu cestu lásky.

S úctou ? a láskou v srdci ❤
Jana Abatis

Ak vás článok zaujal, viac sa môžete dozvedieť pri osobnej konzultácii, či na individuálnom stretnutí.