Posvätnosť dotyku- cyklus stretnutí nielen pre ženy

Seminár vhodný pre mužov aj ženy

Posvätnosť dotyku

V dnešnej spoločnosti vieme bez problémov obdarovať dotykom malé dieťa, ale veľmi sa zdráhame, či objať suseda alebo kolegu v práci. Veď čo by si o mne pomysleli?

Veľké množstvo žien sa dotykov zrieka, alebo si pri ňom úplne odpoja svoje pocity. Doslova vypnú vnímanie dotyku, pretože sa ho boja. Boja sa kvôli možným, či predošlým zraneniam, ktoré im tento až príliš intímny spôsob komunikácie bez správne nastavených hraníc vytvoril na tele, či na duši.

A veľké množstvo mužov bez správnych signálov ani len netuší, aké dotyky ženu dostanú do bezpečného poľa, kde sa konečne uvoľní a nadýchne svojej vnútornej krásy a otvorí mužovi tie najskrytejšie poklady.

A vzniká nekonečný kruh úzkosti, zranení a prešľapov.

Ako z tohto kruhu von? Vždy je mnoho ciest.

Pozývam vás na pravidelné stretnutia, kde sa spoločne môžeme znovu učiť:
– cítiť svoje telo v plnom rozsahu
– skrze svoju intuíciu vedieť rozpoznať svoje hranice a stáť si bezpečne vo svojom priestore
– správne komunikovať navonok svoje potreby
– slobodne prijímať a dávať dotyky bez pretvárky a predsudkov, v úcte k blížnemu
– obnoviť dôveru k sebe a dôveru k iným ženám a mužom
– postaviť sa do vlastnej sily múdrej ženy a múdreho muža v pokore a v porozumení ostatných
– a teda znovu priniesť do dotyku vedomie, úctu a čistú lásku.

S týmto nastavením sa postupne môžeme dopracovať až k najvyššej posvätnej masáži splynutia dvoch energií.

 

Dotyk je veľmi blízkym prejavom komunikácie medzi ľuďmi. Vie byť veľmi vyživujúci, uvoľňujúci, dobíjajúci a liečivý.
Dotyk je pre mňa vedomý prejav úcty, náklonnosti, obdivu a hlavne lásky.

Stretnutia:

Mám záujem o strentnutia