Ak chceme dávať tu najlepšiu masáž a s čo najväčšou láskou, najprv musíme byť nasýtení my, ako dávajúci. Potom sa môžeme rozdávať ostatným. Inak rozdávame samého seba, čo sa končí veľmi rýchlo vyhorením.

Intuitívna masáž môže byť, v tej najvyššej posvätnej podobe “kašmírskej” masáže, masáž dvoch tiel, kde nie je prijímajúci a ani dávajúci. Nastáva veľké plynutie energie, pričom človek nevníma žiadnu polaritu – mužskú či ženskú, iba veľkú vibráciu. Energia nabíja oboch zúčastnených, telá sú liečené, mladnú, no zároveň masáž nemá žiaden erotický náboj.

Pokiaľ sa obaja v určitom momente otvoria prežívaniu v totálnej odovzdanosti, čistej bezpodmienečnosti v napojení, je to nádherný zážitok. Takáto masáž je najvyšším prejavom plynutia duality medzi partnermi. Je možné si zažiť túto energiu naplno aj mimo partnerského spojenia. Dokonca ľahšie s cudzím človekom, ako s tým najbližším, pretože tam nie je žiadna zdielaná minulosť ani budúcnosť, nič čo by mohlo zatlačiť na ich zranenia. Ak sú nastavené pevné hranice a presné podmienky, a obe bytosti sú uvoľnené, nič neočakávajú, iba sú tu a teraz, v čistote a jasnosti, zažijú krásnu masáž. No ak máte partnera, tento akt vie byť najvyšším aktom splynutia dvoch v jedno.

Učím ľudí otvárať sa tomuto plynutiu postupne. Tí, čo naozaj chcú, sa každým stretnutím otvárajú väčšiemu poznaniu samého seba, láske a chápaniu tohto sveta zároveň. Je to dlhá ale krásna cesta postupného čistenia, liečenia, a učenia ako sa odovzdať plynutiu energií a viesť ju vo vysokej kvalite.

S úctou a s láskou
Jana Abatis