Ako dosiahnuť, aby žena mohla mužovi plne otvoriť a zdieľať s ním “všetky” svoje dary a podklady? Hlboké otvorenie, prepojenie, lásku, vášeň, jednotu spoločného bytia a teda vedomé milovanie?
Toto je výpoveď partnerov:
Žena, ktorá si ctí samu seba a je si vedomá svojich darov, potrebuje pri sebe citlivého a vedomého muža, ktorý s ňou bude narábať s úctou, rešpektom a láskou. Muž nemusí vymýšľať a hľadať rôzne špeciálne techniky, či polohy, aj keď aj ony môžu pre ženu byť obohatením. Dôležité však je, aby muž bol pre ženu tu a teraz, sám za seba, sám v sebe:
“Takýto som, s týmito zraneniami a obavami, nedostatkami i hanbou. No teraz som tu pre teba v mojej najväčšej zraniteľnosti a opravdivosti, “stojím” pred tebou a dávam ti láskyplný priestor a čas na vstúpenie do tvojej hĺbky, plne do seba samej a otvorenia tvojho srdca.”

vedomé milovanie

Stačí iba to, že muž je tu prítomný duchom i telom a pokúsi sa odsunúť veľké očakávanie, že dnes bude sex, trochu do úzadia. Nerozmýšľa dopredu, no sleduje situáciu a krok za krokom tvorí. Na uvoľnenie ženského tela, vypustenie napätia z každodenného zhonu a naladenie sa jeden na druhého sú výborné pomalé, nežné, jemné, vzrušujúce dotyky, ktoré ženu postupne naplňujú a rozsvecujú jej krásu po celom tele, v celej jej plnosti. Muž dáva žene ponuku a necháva prejaviť jej odozvu či záujem. Takto pripravovaná žena sa nabíja láskou, otvára sa a prijíma muža v celej jej kráse a veľkosti. Ona sama odpovedá na ponuku, ktorá prichádza. Muž otvára jej zvedavosť, hravosť, vzrušenie a chuť práve krokom späť, bez tlaku. Čas nehrá rolu… A dejú sa zázraky života…. A prijíma ju so všetkým, čo prichádza.
Ak takto otvárate svoju partnerku či manželku, je to úplne v poriadku. No ak chcete otvoriť iba ženu, ktorú ani dobre nepoznáte, dajte si otázku:
Prečo to robím? Naozaj to chcem?
Prečo?
Môžu vzniknúť dva aspekty: chuť po moci, ovládnuť ženu alebo chuť pomôcť, aby bola žena šťastnejšia. Oba sú pokrútené a zraňujúce. Ak ženu predsa len nechcete zraniť, vyčkajte až do doby, kedy budete vnímať väčšiu hĺbku vášho vzťahu a budete mať jasno obaja, čo očakávate. Často sa stáva, že po takomto zážitku sa žena otvorí a zaľúbi. A muž ani netuší ako ona vo vnútri trpí alebo presne naopak ho doslova uháňa.
S láskou a úctou
Jana Abatis
www.abatis.sk