Čo znamenajú pre mňa láskyplné masáže?
Každý masér, tak ako každý kuchár, maliar, učiteľ… má svoj vlastný štýl práce. Ja som sa rozhodla moje masáže robiť s láskyplným otvoreným srdiečkom, s úctou k masírovanému. S čo najväčším pochopením a rešpektom k jeho celku ako takému, aký mu v danej chvíli viem preukázať. Pred každou masážou pripravujem priestor aj seba tak, aby mal človek, ktorý príde ku mne, pocit kľudu, láskavosti, voľnosti a zároveň bezpečia. Masáž vnímam ako meditáciu, kedy využívam láskyplný prítomný dotyk bez môjho zámeru. Môže dôjsť k väčšiemu uvoľneniu a prekrásnym pocitom počas aj po masáži.
V bezpečnom láskyplnom prijatí si môže masírovaný dovoliť uvoľniť nielen telo fyzické, od nahromadených každodenných stresových situácii, ale povoliť z pod kritickej kontroly aj telo mentálne a emočné.
Môže postupne rozpukávať okovy presvedčení, ktoré jeho zranenú dušu sťahujú, sužujú preplneným smútkom či hnevom.
Môže si dovoliť nadýchnuť sa a pocítiť “kto som”?
Môže nahliadnuť do svojho stredu, navrátiť sa k vlastnej podstate…
No je na každej bytosti, ako hlboko chce nazrieť, a čo si chce prežiť v danej chvíli.
Každá masáž, či terapia je pre mňa veľká, no krásna výzva a veľmi zaujímavá cesta poznávania samej seba. Často dospejem k novým aha momentom, na základe ktorých mením svoje doterajšie presvedčenia fungovania za nové, jasnejšie, s hlbšou podstatou. Spoznávam vlastnú múdrosť, krásu mojich nedokonalostí, kde ešte stále je čo meniť, tvarovať, tvoriť.
… Zároveň ma teší, keď proces rastu a rozvoja vnímam aj u ľudí, ktorí ma navštevujú. A Energia môže plynúť a ľudská bytosť ožíva Životom.