“Prítomný dotyk je pozornosť, kde je pozornosť, tam plynie energia, kde plynie energia, tam je ŽIVOT.”

Dotyk v prítomnosti nám umožňuje otvárať sa k vnímaniu svojho tela viac do hĺbky, k jeho stredu. Ak sme tomu naklonení, otvára naše uzamknuté srdcia, teraz, v danom čase a priestore, s konkrétnymi pocitmi, ktoré chcú byť vypovedané a rozprávajú skrze telesné prejavy, bez slov.

Ak dovolíš pocitom prejaviť sa, postupne sa zvliekajú tvoje ochranné obruče. Pukajú a odpadávajú tie, čo ti nedovolia dýchať. A ty sa nadýchneš, nadýchneš sa novej energie s rozpaženými rukami, cítiš silu a maš chuť vzlietnuť ako vták. Nastáva vnímanie svojho hlbšieho vnútra bez pretvárky, autentického čistého ja. A ty môžeš zacítiť svoju skutočnú vôňu, vzhliadnuť svoju skutočnú krásu, dotknúť sa zdroja tvojej skutočnej sily,…bez posúdenia.
Vtedy plynie život naplno tvojim telom.