Môj posledný zážitok s vaginálnym mapovaním bol na kurze Core touch I., kde som ako asistentka bola vyzvaná na doplnenie počtu k účastníkom.
Pre muža to bolo síce prvé mapovanie v jeho živote, no tým, že som ho presne viedla a bola pri nás aj asistentka, ktorá vnášala do celého procesu pokoj, bol to pre mňa, aj pre neho, nádherný zážitok.

Môj zámer bol vyčistiť si mužskú liniu, hlavne staré partnerské vzťahy v doterajšom živote. A tak som navigovala muža na konkrétne miesta, s konkrétnou silou a vedome som pomaly a hlboko dýchala. V jemnosti púštala všetky emócie a myšlienky, ktoré sa objavovali. V jednom mieste sa nečakane objavil pôrod. Bol to pôrod mojho syna. Začala som ho znovu prežívať, úplne podrobne, ale inak. S ľahkosťou, s vedomím, vo vode, bezbolestne, vo veľkej láske, bez strachu. Myšlienky a obrazy som nechala plynúť, do ničoho som nevstupovala, iba som nechala prechádzať tú obrovskú radosť, naplnenie, súznenie a lásku celým telom. Bol to najsilnejší zážitok celého mapovania.

Keď som prišla domov, môj 10-ročný syn sa ku mne správal s omnoho väčším prijatím: Celý týžden mal byť u tatinka, ale v strede týždňa sa nečakane objavil pred mojimi dverami so slovami: „Chcel som Ťa vidieť, objať a pozdraviť. Išli sme s tatinkom okolo, tak som ho poprosil, či by sme sa mohli zastaviť. “ to neboli slová smútku a túžby po chýbajúcej láske. Boli to slová chlapca, ktorý ma prišiel objať bez toho, aby potreboval iba brať. A v objatí bola radosť, otvorené srdiečko a veľke ticho. Ticho, ktoré rozprávalo naplneným štastím a láskou.
Presne to súznenie, ktoré som cítila pri mapingu bolo teraz pretavené do reality bežných dní. O dva dni som oslavovala narodeniny a znovu sme mali krásne zážitky.

A ja som sa tešila z ďalsieho krásneho dňa s mojim synom, s veľkou pokorou v srdci, pretože táto obojstranná úcta a láska u nás nebola vždy. Budujeme ju postupne a nanovo po ťažkých začiatkoch v rannom detstve. Cnosti, ktoré medzi nami rastú a prehlbujú sa, si vysoko vážim a starám sa o ne. A som rada, že mi k tomu prispievajú aj terapeutické nástroje ako ja vaginálne mapovanie.