Čo je pre mňa dokonalá masáž?


Masáž v dnešnej dobe sa často zaoberá rôznymi technikami a metodikami a ľudia sa predbiehajú v tom, kto ponúkne niečo nové, čo tu ešte nebolo.
Pre mňa je ale najdôležitejšie ako prebieha komunikácia medzi masírovaným a masírujúcim, medzi prijímajúcim a dávajúcim. Prísť do nového priestoru, mať čas na zoznámenie sa s ním, prijatie a uvoľnenie samého seba v tomto priestore. Ak sa cítim dobre, dôležitá je dôvera voči tomu, kto ma bude masírovať a teda stanovenie si pravidiel a hraníc. Ak dôvera nenastane – svoje telo nechávam znásilňovať niekedy na vedomej, a inokedy na nevedomej úrovni. No ak si ju prirodzene vybudujeme medzi sebou otvoreným rozhovorom, vedome dovolím, aby sa môjho tela mohlo dotýkať a energia môže plynúť. Je mi samozrejme, že dávajúci sa pripraví na masáž ešte pred stretnutím, stíšením a vstúpením do seba. Počas masáže je najdôležitejšie, aby dávajúci zostal v napojení a dotyk bol vedení v plnej prítomnosti, v láske a v úcte voči prijímajúcemu. Ideálne so zámerom, ktorý si stanovili obaja na začiatku masáže.
Potom je niekedy jedno, aká technika sa zvolí… J Z vlastnej skúsenosti viem, že najjednoduchší dotyk môže najviac uvoľniť, povzbudiť ale aj ísť do obrovskej hĺbky. Záleží, kto je na čo v ten daný moment pripravený.
Ako to vnímate vy?