Ľudia často nevedia dostatočne definovať odpoveď. Ak by som ale zhrnula moje pocity pri prijímaní masáže, je to viacero rôznych elementov:
– Miestnosť – vnímame celú miestnosť, zariadenie, teplo, osvetlenie, vôňu, zvuky z čoho si utvoríme konkrétny prvý dojem.
– Pripravenosť dávajúceho – cítime či dávajúci je rozbehnutý v jednom kole a zostáva na povrchu, alebo či vošiel do svojho stredu, do kľudu a opustil denné starostí.
– Zámer – cítime ak dávajúci prichádza so svojím vlastným zámerom k nám. Zväčša to pociťujeme ako tlak a nevieme sa pri tom dobre uvoľniť. Ak je dotyk predávaný “bez” osobného zámeru dávajúceho (hoci je tento zámer pozitívny), prijímajúci sa môže odovzdať a uvoľniť.
– Prítomný dotyk – cítime keď dávajúci odbieha myšlienkami počas masáže alebo keď nie je sprítomnený s momentálnym dianím. Keď je vedený intuíciou alebo len opakuje daný postup bod za bodom.
– Intuícia – cítime keď sa dávajúci dotkne miesta, kde sme to práve potrebovali. Keď načúva telu a komunikuje s ním.
– Univerzálna láska – cítime ak dávajúci pristupuje k nám s pohŕdaní, alebo s odporom, s predsudkami, či domnienkami. No cítime ak prikladá ruky s otvoreným srdiečkom bez súdenia, s úctou. Vtedy nás masáž rozpúšťa a vchádzame do svojho vnútorného pokoja a harmónie.
My cítime…vedome, či nevedome….my cítime… Neviem, či som sa v tej krátkosti dotkla všetkého. No práve toto prišlo ku mne v danom momente. Ako to vnímaš ty?