Vítajte na mojom blogu

Najvyššie plynutie energií v masáži

Ak chceme dávať tu najlepšiu masáž a s čo najväčšou láskou, najprv musíme byť nasýtení my, ako dávajúci. Potom sa môžeme rozdávať ostatným. Inak rozdávame samého seba, čo sa končí veľmi rýchlo vyhorením. Intuitívna masáž môže byť, v tej najvyššej posvätnej podobe...

preèítajte si viac

Popýtať si o pomoc, alebo nie?

Pred pár týždňami som bola po určitých zdravotných okolnostiach veľmi oslabená. Potrebovala som pomoc, a tak som oslovila mojich veľmi dobrých priateľov o radu. Vážim si ich, a každý zareagoval zo svojej strany: bylinky, jedlo, mentálna zmena. Tým, že som vytvorila...

preèítajte si viac

Ako dosiahnuť vedomé milovanie?

Ako dosiahnuť, aby žena mohla mužovi plne otvoriť a zdieľať s ním "všetky" svoje dary a podklady? Hlboké otvorenie, prepojenie, lásku, vášeň, jednotu spoločného bytia a teda vedomé milovanie? Toto je výpoveď partnerov: Žena, ktorá si ctí samu seba a je si vedomá...

preèítajte si viac

Prítomný dotyk … rečou ženy

"Prítomný dotyk je pozornosť, kde je pozornosť, tam plynie energia, kde plynie energia, tam je ŽIVOT." Dotyk v prítomnosti nám umožňuje otvárať sa k vnímaniu svojho tela viac do hĺbky, k jeho stredu. Ak sme tomu naklonení, otvára naše uzamknuté srdcia,...

preèítajte si viac

Pravidlá či plynutie?

Správne nastavené pravidlá nám dávajú bezpečný priestor, v ktorom si utvárame hranice ako silné no pohyblivé piliere, o ktoré sa môžeme oprieť, ale aj odraziť a zažívať slobodné plynutie v tomto hmotnom svete. Pred pár týždňami som si so synom tvorila nové pravidlá...

preèítajte si viac